Banner Department of Food & Public Distribution

December 2014

Online

PD Division

 • Shri Jitendra Kumar Singh
 • Shri Mohammed Shafi
 • Shri Senthil Kumar
 • Shri Wasim Patel
 • Shri Dhanasekaran
 • Shri Arun Kumar Sharma
 • Shri Karthikeyan
 • Shri Rajesh
 • Shri Abdulkhadar Makandar
 • Shri Vikash Prtap Singh
 • Shri Pramod Kumar Samal
 • Shri Paladugula Hari Kumar
 • Shri Srinivasan
 • Shri Sakthivel
 • Shri Anuj Singh

Storage Division

 • Shri T.K. Doshi

FC Division

 • Mrs. Yashika

Offline

PD Division

 • Shri Jitendra Kumar Singh
 • Smt. Rajani Kamlesh
 • Shri Satpal
 • Rajesnder Kumar Yadav

Storage Division

 • Shri T.K. Doshi

FC –III Division

 • Shri K.P. Lilwani

FC I Division

 • Mrs. Yashika
 • Shri Bimal Kumar Khemani

NFSA Division

 • Shri Jayan T. Kanakara
 • Shri Jacab Chaudradal

BP –III Division

 • Shri Sat Pal

SRA Division

 • Shri Devi Singh

Admn. Division

 • Shri E. Nagarchandran

Py-I Division

 • Shri Philip Varghese

PhCash Section

 • Shri Soyaib Ahmed
Back to Top